Tel: 0371-503 50| Mail: info@alabprodukter.se


TF Normalkomfort

Madrass, tjocklek 14 cm.

En Antidecubitus- och Bas-madrass för god liggkomfort. Madrassen är avsedd som förebyggande mot trycksår, men är även behandlande upp till sårgrad 2.

Ytmönster av konformade kuber, vilket gör att den ger en mycket bra tryckavlastning.

Ingen skjuvningsrisk. Hög bärighet och lång livslängd.
Material av flamskyddad polyeter, 40 kg/m3, 130N

Art.nr. standardstorlek Art.nr övriga storlekar
002A 80x205 00208000 80x200
002C 85x205 00208500 85x200
002A 90x205 00210500 90x200
    00210500 105x200
    0021200 120x200