Tel: 0371-503 50| Mail: info@alabprodukter.se


kapell

Kapell till Nätgrind och flakpresenningar

De tillverkas av kapell i kraftigt PVC-material
Standard i blå färg.

Kapellbåge bör användas till flakpresenning och till nätgrind.


"Made in Sweden".