Tel: 0371-503 50| Mail: info@alabprodukter.se


TF kubmadrass

Tjocklek 18 cm, tredelad.
Tryckavlastande madrass i förebyggande vård och vid behandling av trycksår. Ytmönster av konformade kuber, vilket gör att kontaktytan ökas och att den följer kroppens form och friktionen minskas. Avsedd för sängliggande patienter med särskilda behov, t.ex. orörliga personer med risk eller som har trycksår eller tunga patienter +80 kg.

Sårgrad 1-4. Ingen skjuvningsrisk. Hög bärighet och lång livslängd.
Material av flamskyddad polyeter, 40 kg/m3, 130 N
Brukarvikt: 50-130 kg.

Ladda ner broschyr: TF Kubmadrass

Art.nr. standardstorlek art.nr övriga storlekar
001A 80x205 001AB 85x205
001B 90x205 001E 120x201
TF Förlängningsdel för kubmadrass. Tjocklek 18 eller 14cm
0020 80x30    
0021 85x30    
0022 90x30