Tel: 0371-503 50| Mail: info@alabprodukter.se


Tryckavlastande hjälpmedel för sjukvården

Vi marknadsför, tillverkar och säljer tryckfördelande/ tryckavlastande produkter.
Det har vi gjort det sedan slutet av 80-talet, med konternuerlig uppdatering/ utveckling. Våra produkter tillverkas i Sverige och på så sätt kan vi hålla korta leveranstider.

Vi tillverkar även specialstorlekar utöver ordinarie sortiment. Kontakta oss för offert.

Madrass väljs utifrån:
  • - resultatet av riskbedömning, sårgrad, patientkomfort, patientens rörelse-/förflyttningsförmåga, vikt och kroppsbyggnad

    Mål: -Att förebygga trycksår och läka befintliga sår.